Odteď budeme raději .com

Vážení čtenáři a příznivci,

až doposud jste nacházeli informace o dopravně-správní problematice na stránkách roaD-FENS.cz. Tyto stránky se však k 1.6.2022 stanou minulostí, protože roaD-FENS poběží nadále už jen na doméně roaD-FENS.com.

Upravte si prosím seznam záložek.

Důvodem k tomuto kroku je absolutní nedůvěra ve sdružení CZ.NIC jako správce české domény .cz, kterou vyvolal jeho postup v souvislosti s blokádou tzv. dezinformačních webů. Nehodláme hodnotit obsah předmětných internetových stránek ani rozebírat různé pohledy na konflikt Ruska s Ukrajinou, protože se takové úvahy nacházejí dalece mimo tématický rámec těchto stránek. To se však nedá říci o samotném postojI CZ.NIC, který bez jakéhokoli ostychu okamžitě kapituloval před požadavky silových složek a znepřístupnil několik desítek webů, jejichž obsah nekonvergoval k oficiální verzi událostí na Ukrajině. Tento cenzurní zásah byl proveden bez rozhodnutí soudu a zcela svévolně, pokládáme ho za nepřijatelný a vlastně skandální.

Nehodláme pasivně čekat na okamžik, kdy se na kolaboranty z CZ.NIC obrátí třeba vedení policie, protože bude mít pocit, že některé weby tentokrát šíří „dezinformace“ o problematice přestupků či trestných činů v dopravě, a budou požadovat zase nějaké cenzorní zásahy, přičemž jim CZ.NIC stejně lokajským způsobem vyhoví. Proto jsme naše stránky včas převedli na doménu, kde takové riziko nehrozí.

Mimoto bychom asi nedokázali žít s tím, že jednou za rok posíláme kolaborantům z CZ.NIC peníze. Sice jde o marginální částky, nicméně od nás cenzoři už neuvidí ani korunu.

Děkujeme vám za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Tým Mobilita 2014 z.s.