Se Seznamem expertů to nedopadlo dobře

Vážení čtenáři, naše několik měsíců trvající snaha dát čtenářům k dispozici seznam expertů zabývajících se dopravním právem se nesetkala s ohlasem, jaký jsme si slibovali a proto jsem se rozhodl tuto snahu ukončit. Současně děkuji všem, kdo na tento podnět jakkoli reagovali.

Další