Seznam expertů

Nezaplatim.cz

www.nezaplatim.cz – právní poradenství a zastupování obviněných ve věcech přestupků a správních deliktů.

Poskytujeme komerční služby. Zajišťujeme poradenství a přímé zastupování klientů ve věcech přestupků (dopravní i nedopravní oblast) a správních deliktů provozovatele vozidla (výzva k úhradě určené částky).

Kontaktní informace: www.nezaplatim.cz; info@nezaplatim.cz


ObhajobaRidicu.cz

obhajobaridicu.cz – specializovaná obhajoba řidičů.

Řešíme všechny bodové přestupky, za které hrozí zákaz řízení. Jsme nejdéle fungujícím subjektem zabývajícím se ochranou řidiců na českém trhu již od roku 2012.

Kontaktní informace: zde