Jak zjistit stav bodového konta

Dostáváme nejrůznější dotazy od řidičů, některé velmi komplikované, jiné zase jednoddušší, ale o to častější. Jeden z nich je, jak zjistit počet bodů v bodovém hodnocení řidiče.

Jak zjistit stav bodového konta

1. Pomocí kontaktního místa Czech Point

Systém kontaktních míst veřejné správy Czech Point představuje svéraznou formu elektronizace státní správy, tzn. občan musí někam dojít a tam mu prodají papír, který získají elektronicky z vládních registrů.

Kontaktní místa Czech Point jsou typicky pobočky České pošty, úřady místní samosprávy a další. Mapa kontaktních míst je zde.

Požadovaný dokument nese označení „Výpis z bodového hodnocení řidiče“ a je vystaven na počkání.

Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.

Správní poplatek, který žadatel zaplatí na samosprávních úřadech je za první stránku max. 100,-Kč a za každou další max. 50,-Kč. U ostatních provozovatelů kontaktních míst (Česká pošta, Hospodářská komora, notáři) se poplatek řídí vnitřními sazebníky jednotlivých organizací.

Výpis obsahuje jen počet bodů udělených řidiči na základě pravomocných rozhodnutí.

 

2. Elektronicky datovou schránkou

Řidič, který má datovou schránku v systému ISDS, má možnost získat výpis zadarmo v pohodlí domova. Ačkoli o pohodlí se moc nejedná, jak ukážeme dále.

Formulář žádosti je dostupný na vládním chaotickém webu portal.gov zde. Je třeba kliknout na skoro neviditelnou položku Vyplnit formulář, která je umístěna v pravém dolním rohu a vyvedná malým písmem. Můžete zkusit použít tento odkaz, nevíme však, jak dlouho bude fungovat, protože vládní portál je soustavným předmětem různých „zlepšení“, které průběžně mění jeho strukturu a číní jej pro občana méně a méně předvídatelným.

Pokud vše bude fungovat správně, budete přesměrováni na přihlášení do datové schránky, kde je třeba uvést přihlašovací jméno a heslo tak, jak jsme zvyklí.

V dalším pokračování je třeba zadat číslo řidičského průkazu.

Pokud systém řidičák zná, nabídne vám stažení datové zprávy ve formátu XML nebo její odeslání do datové schránky.

Protože XML soubor obsahuje naprosto chaotické údaje a nejsou s ním spojeny formátovací informace, je třeba zvolit možnost odeslání do datové schránky. V rádu minut až hodin dorazí datová zpráva s předmětem „CzechPOINT@home – Výsledek žádosti o výpis z Centrálního registru řidičů“ od odesílatele „Automat CzP (Ministerstvo vnitra), náměstí Hrdinů 1634/3, 14021 Praha 4, CZ“, která obsahuje v příloze požadovaný výpis ve formátu PDF.

Veškerá práce s touto službou je uživatelsky nepříjemná a působí dojmem, že jejím účelem je řidiče od získání výpisu spíše odradit než mu výskyt poskytnout. Zřejmě se jedná o provizorium, které vzniklo na základě politického nátlaku a postupem času se z provizoria změnilo na trvalé řešení.

Tato služba je poskytována státní správou zdarma. Další informace jsou zde.

 

Jak stav bodového konta nezjišťovat

Všechny ostatní způsoby zjišťování stavu bodového konta jsou neoficiální a tak získané informace nemusejí být pravdivé.

Například policie při běžné silniční kontrole má sice online k dispozici stav bodového konta řidiče a nic jim nebrání ho řidiči říci, ale na jejich údaje se nelze spolehnout. Nenesou žádnou odpovědnost za to, co řidiči sdělí.

 

Kdy a proč zjišťovat stav bodového konta

Doporučujeme všem řidičům, aby čas od času zkontrolovali stav svého bodového konta.

Zejména se to týká řidičů, kteří:

1. Se pravidelně nenachází v místě svého trvalého bydliště, do kterého jim pošta doručuje, a nemají datovou schránku. V praxi nastává často situace, že úřad doručuje na tuto adresu a písemnosti jsou doručovány fikcí, takže může nabýt právní moci rozhodnutí, které řidič vůbec ani neviděl.

2. Mají ve styku s úřady v přestupkových věcech zmocněnce. Zejména se to týká řidičů zastupovaných právníky a specialisty na řešení přestupků, včetně nechvalně známých „pojišťoven“ pana Kocourka a spol. Solidní partneři na tomto poli informují svoje klienty o jednotlivých úkonech v řízení, ale ti méně solidné vsázejí naopak na nekomunikativnost a na to, že jejich klient bude mít věc za vyřešenou, protože „ji předal specialistům“. Takový klient se často vůbec nedozví, že jeho zmocněnec prohrál přestupkový spor s následkem připsání bodů.

Dále dochází občas k omylům, kdy jsou body připsány někomu úplně jinému, než komu byly uděleny, protože zejména menší obce s rozšířenou působností přenesly agendu bodového registru například na městské policie a ti nepracují příliš precizně. Konečně je známo i někoik případů, kdy úředníci omylem vybodovali sourozence nebo kdy si policisté nebo úředníci s někým vyřizovali spor tím, že mu „naplnili“ bodové konto bez pravomocného rozhodnutí, aby ho mohli zbavit řidičského průkazu.

Mobilita 2014 z.s.